Obszary konsultacyjne

Na mocy Zarządzenia Nr 344 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 21.04.2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca na 2018 rok, miasto zostało podzielone na 17 Lokalnych Stref Konsultacyjnych. Każdy z nich dysponuje określoną kwotą wyodrębnioną z całościowej wartości budżetu, w ramach której mieszkańcy mogą składać projekty do realizacji.

Każdy mieszkaniec Sosnowca, ma możliwość złożenia 2 projektów, przy czym koszt projektu nie może przekraczać kwoty mu przysługującej. Na etapie głosowania, gdy złożone i pozytywnie zweryfikowane projekty będą walczyć o poparcie mieszkańców, należy pamiętać, iż w tej edycji Budżetu Obywatelskiego głosować można na projekty z terenu całego miasta. Ponadto każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zagłosowania na 3 zadania: jedno z Lokalnej Strefy Konsultacyjnej, jedno ze Strefy szkolnej oraz jedno ze Strefy przedszkolnej.

UWAGA!
w tegorocznej edycji BO został wprowadzony zapis, iż aby projekt trafił do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 50 mieszkańców.

Podział środków pieniężnych odbywa się wg następujących zasad:

 • 5 mln złotych zostanie podzielone pomiędzy Lokalne Strefy Konsultacyjne (LSK) proporcjonalnie do liczby mieszkańców, powierzchni poszczególnych LSK:
  Lokalne Strefy Konsultacyjne:
  OkręgObszarKwota
  IMilowice200 601 zł
  IIPogoń487 344 zł
  IIIStary Sosnowiec272 305 zł
  IVŚrodula307 823 zł
  VSielec, Kukułek, Andersa373 173 zł
  VICentrum428 826 zł
  VIIZagórze Północ397 917 zł
  VIIIZagórze Południe429 407 zł
  IXKlimontów, Dańdówka234 690 zł
  XKalinowa209 648 zł
  XIBobrek, Niwka257 886 zł
  XIIModrzejów, Jęzor, Bór266 723 zł
  XIIIKazimierz Górniczy234 743 zł
  XIVPorąbka149 477 zł
  XVJuliusz255 358 zł
  XVIOstrowy Górnicze197 637 zł
  XVIIMaczki, Kolonia Cieśle237 434 zł
  • Dodatkowo kwota 50 tys. zł zostaje przekazana na działania promocyjne na rzecz Budżetu Obywatelskiego
 • 2,5 mln złotych zostanie rozdysponowane w ramach Strefy Edukacji:
  • Strefa szkolna - 1,4 mln zł zł projekty realizowane na terenie szkół (ograniczenie kwotowe 500 tys. zł)
  • Strefa przedszkolna - 600 tys. zł projekty realizowane na terenie szkół (ograniczenie kwotowe 200 tys. zł)
  • Młodzieżowy Budżet Obywatelski (MBO) – 400 tys. zł projekty realizowane na terenie zainteresowanych szkół
  • Przedszkolny Budżet Obywatelski (PBO) – 100 tys. zł projekty realizowane na terenie zainteresowanych przedszkoli

Młodzieżowy Budżet Obywatelski oraz Przedszkolny Budżet Obywatelski stworzony został w celu rozwijania przedsiębiorczości oraz obywatelskości wśród młodych Sosnowiczan. Na zadania w MBO przeznaczono 400 tys. zł – do podziału na wszystkie zainteresowane placówki. Na zadania w PBO przeznaczono 100 tys. zł - do podziału na wszystkie zainteresowane placówki. Autorami projektów są uczniowie szkół i rodzice przedszkolaków. To oni decydują, co zostanie zrealizowane w ramach MBO i PBO na terenie ich szkoły czy przedszkola.

Proszę czekać...