Galeria zrealizowanych projektów

Obszar konsultacyjny nr 1 (Milowice)

Remont alejek w Parku z Kamieniem.

Książki dla MBP - filia nr 19.

Obszar konsultacyjny nr 2 (Pogoń)

Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blaski w Parku Dietla.

Obszar konsultacyjny nr 3 (Stary Sosnowiec)

Rewitalizacja skweru przy ul. Piłsudskiego / ul. Ordonówny.

Obszar konsultacyjny nr 4 (Środula)

Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni - ul. W. Stwosza.

Obszar konsultacyjny nr 5 (Kukułek, Sielec, Andersa)

Remont drogi asfaltowej - ul. M. Maliny.

Zakup nowości do biblioteki oraz uzupełnienie lektur - MBP filia nr 4.

Obszar konsultacyjny nr 6 (Centrum)

Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy.

Obszar konsultacyjny nr 7 (Zagórze Północ)

Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni i street workoutu - ul. Długosza.

Czyszczenie koryta "Potoku Zagórskiego".

Obszar konsultacyjny nr 8 (Zagórze Południe)

Budowa mini parku zielona strefa odpoczynku przy ul. BMC.

Obszar konsultacyjny nr 10 (Kalinowa)

Rewitalizacja terenów zielonych ul. Kalinowa.

Obszar konsultacyjny nr 11 (Bobrek, Niwka)

Zakup książek / lektur MBP filia nr 6.

Montaż 8 stanowiskowej siłowni - ul. Dybowskiego.

Modernizacja placu zabaw i budowa street workoutu przy ul. Zagłębiowskiej.

Obszar konsultacyjny nr 12 (Modrzejów, Jęzor, Bór)

Strefa sensoryczno - naukowa, ul. Biała Przemsza.

Budowa siłowni zewnętrznej ul. Zawodzie.

Wiata rekreacyjna i stanowisko do grillowania na Rybaczówce.

Obszar konsultacyjny nr 13 (Kazimierz Górniczy)

Mini plac zabaw i strefa mieszkańca przy ul.Broniewskiego.

Zakup książek oraz projektora do MBP filia nr 10.

Obszar konsultacyjny nr 14 (Porąbka)

Siłownia rekreacyjna zewnętrzna oraz miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

Obszar konsultacyjny nr 15 (Juliusz)

Budowa zatoczek parkingowych na osiedlu Juliusz.

Edycja: IV

Obszar konsultacyjny nr 16 (Ostrowy Górnicze)

Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego.

Edycja: IV

Obszar konsultacyjny nr 17 (Maczki)

Zielone Maczki przy ul. Skwerowej.

Wielopokoleniowy skwer rekreacyjny czyli rewitalizacja skweru wzdłuż ul. Krakowskiej.

Przystosowanie remizy OSP Cieśle do celów kulturalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Wymarzony plac zabaw - PM nr 59 - ul. Długosza.

Remont alejek i chodników w ogrodzie schodów wejściowych do budynku orazz bramki wejściowej PM nr 46 - ul. Koszalińska.

Edukacyjny Ogród Przedszkolny - PM nr 57 - ul. Gospodarcza.

Proszę czekać...