Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego z elementami małej architektury.

Projekt należy do: Lokalne Strefy Konsultacyjne

Numer projektu: VIII/4, lokalizacja: ul. Mielecka, kwota: 70 000 zł, autor: Danuta Januszko, Krystyna Pietruszka


Projekt odrzucony z uwagi na fakt, iż działki wskazane przez autorki objęte zostały procedurą przetargową. Dodatkowo działka 2489/20 jest działką drogową, która w przyszłości służyć ma jako droga dojazdowa do sprzedanych działek.

Proszę czekać...