Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy.

Projekt należy do: Lokalne Strefy Konsultacyjne

Numer projektu: VI/4, lokalizacja: Bulwar Czarnej Przemszy, kwota: 428 826 zł, autor: Dariusz Jurek


Całkowity koszt inwestycji  600 tys.zł. Projekt możliwy do realizacji na odcinku od kładki w Parku Harcerskim do końca ogródków działkowych wzdłuż rzeki Czarnej Przemszy.


Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Do pobrania

Proszę czekać...