Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla.

Projekt należy do: Lokalne Strefy Konsultacyjne

Numer projektu: II/13, lokalizacja: Park Dietla, kwota: 487 344 zł, autor: Anna Wiśniewska


W ramach projektu zostanie przeprowadzona częściowa rewitalizacja parku. Niezbędne jest wykonanie szczegółowych ekspertyz dotyczących możliwości oczyszczenia i uszczelnienia fontanny. Prace zostaną zrealizowane w momencie uzyskania oceny pozytywnej od konserwatora zabytków i w sytuacji gdy zabezpieczone środki w ramach Lokalnej Strefy okażą się wystarczające. Jeśli fundusze na rewitalizację fontanny nie będą wystarczające w ramach projektu zostaną wyremontowane ciągi piesze wraz z zaprojektowaniem zieleni i wykonaniem nasadzeń.


Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...