Wyniki

W materiałach do pobrania wyniki  tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zwycięskie projekty realizowane będą przez właściwe wydziały Urzędu Miasta w roku 2018 roku, wcześniej czekają nas spotkania z autorami zwycięskich projektów w celu uszczegółowienia zakresu realizacji inwestycji.

 

Nr projektu

Tytuł projektu

Wartość projektu

Lokalizacja

Rodzaj projekt (np. plac zabaw, siłownia)

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I  MILOWICE 200 601 ZŁ

I/1

Remont alejek w Parku z Kamieniem.

197 601 zł

Park Milowice

alejki

I/2

Książki dla MBP - Filia nr 19,

ul. Baczyńskiego.

3 000 zł

MBP

książki

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA II POGOŃ 487 344 ZŁ

II/5

Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla.

 

487 344 zł

Park Dietla

fontanna /alejki/ nasadzenia

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 272 305 ZŁ

III/5

 

Rewitalizacja skweru przy ul. Piłsudskiego/Ordonówny.

272 305 zł

ul. Ordonówny

 

skwer

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  IV ŚRODULA 307 823 ZŁ

IV/2,9

Modernizacja placu zabawi budowa siłowni, ul. W. Stwosza.

 

307 203 zł

ul. W. Stwosza

plac zabaw, siłownia

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 373 173 ZŁ

V/3,4

Remont drogi asfaltowej ul. M. Maliny.

373 173 zł

ul. M. Maliny

remont drogi

V/5

Zakup nowości do biblioteki oraz uzupełnienie lektur - MBP- Filia nr 4 ul. Zamkowa.

3 000 zł

ul. Zamkowa

książki

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VI CENTRUM 428 826 ZŁ

VI/4

Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy.

428 826 zł

Bulwar Czarnej Przemszy

ścieżka rowerowa

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 397 917 ZŁ

VII/1,12,16

Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni i street workoutu, ul. Długosza.

397 917 zł

ul. Długosza

plac zabaw, siłownia,

street workout

VII/5

Klimatyzacja w bibliotece MBP Filia nr 14 ul. Jagiełły.

15 000 zł

ul. Jagiełły

klimatyzacja

VIII/9

Czyszczenie koryta „Potoku Zagórskiego”.

30 000 zł

ul. Stańczyka

czyszczenie koryta potoku

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 429 407 ZŁ

VIII/10

Budowa mini parku zielona strefa odpoczynku przy ul. BMC.

429 407 zł

ul. BMC

skwer

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX  KLIMONTÓW 243 690 ZŁ

IX/4

Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej.

243 690 zł

ul. Zapolskiej

parking

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X  KALINOWA 209 648 ZŁ

X/3

Rewitalizacja terenów zielonych ul. Kalinowa.

209 648 zł

ul. Kalinowa

 

skwer

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 257 886 ZŁ

XI/3

Zakup książek/lektur MBP filia nr 6.

5 000 zł

ul. Wojska Polskiego

książki

XI/4

Montaż 8 stanowiskowej siłowni, ul. Dybowskiego.

99 000 zł

ul. Dybowskiego

siłownia

XI/5

Modernizacja placu zabaw i budowa street workoutu przy ul. Zagłębiowskiej.

150 000 zł

ul. Zagłębiowska

plac zabaw, street workout

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 266 723 ZŁ

XII/1

Budowa siłowni zewnętrznej ul. Zawodzie.

105 000 zł

ul. Zawodzie

siłownia

XII/3

Strefa sensoryczno-naukowa, ul. Biała Przemsza.

140 000 zł

ul. Biała Przemsza

edukacyjny plac zabaw

XII/4

Wiata rekreacyjna i stanowisko do grillowania na Rybaczówce.

126 723 zł

ul. Powstańców

wiata

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 234 743 ZŁ

XIII/8

Mini plac zabaw i strefa mieszkańca przy ul. Broniewskiego.

120 000 zł

ul. Broniewskiego

plac zabaw, skwer

XIII/3

Zakup książek oraz projektora do MBP Filia nr 10, ul. Główna.

5 500 zł

ul. Główna

książki, projektor

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 477 ZŁ

XIV/9

Siłownia rekreacyjna zewnętrzna oraz miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

149 477 zł

ul. Wiejska /

ul. Zagórska

siłownia, skwer

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XV JULIUSZ 255 358 ZŁ

XV/1

Budowa zatoczek parkingowych na osiedlu Juliusz.

130 000 zł

ul. Komandosów

miejsca parkingowe

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI   OSTROWY GÓRNICZE 197 637 ZŁ

XVI/2

Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego.

197 637 zł

ul. Gałczyńskiego

kontener

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE  237 434 ZŁ

XVII/2

Zielone Maczki przy Skwerowej.

237 434 zł

ul. Skwerowa

zagospodarowanie skweru

XVII/4

Wielopokoleniowy skwer rekreacyjny czyli rewitalizacja skweru wzdłuż ul. Krakowskiej.

80 000 zł

ul. Krakowska

zagospodarowanie skweru

XVII/1

Przystosowanie remizy OSP Cieśle do celów kulturalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

10 000 zł

5 tys. gmina

5 tys. OSP

ul. Kolonia Cieśle

stoły do gier

XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY  1 400 000 ZŁ

XVIII/2/S

Modernizacja boiska szkolnego –   SP 23, ul. Jagiełły.

700 000 zł

ul. Jagiełły 51

boisko

XVIII/8/S

Nasza wspólna przestrzeń-integracja poprzez sport i rekreację - wielofunkcyjne boisko sportowe – SP 38, ul. BMC .

700 000 zł

ul. BMC

boisko

XVIII STREFA  EDUKACJI -  PRZEDSZKOLA 600 000 ZŁ

XVIII/11/P

Wymarzony plac zabaw - PM 59,   ul. Długosza.

200 000 zł

ul. Długosza

plac zabaw

XVIII/2/P

Remont alejek i chodników w ogrodzie schodów wejściowych do budynku oraz bramki wejściowej PM 46, ul. Koszalińska.

200 000 zł

ul. Koszalińska

alejki

XVIII/10/P

Edukacyjny Ogród Przedszkolny - PM 57, ul. Gospodarcza.

200 000 zł

ul. Gospodarcza

remont tarasu, alejki

 

 
Proszę czekać...