Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

Projekty zgłaszać można od 24 kwietnia do 22 maja

Możliwość zgłoszenia projektu ma każdy mieszkaniec Sosnowca. Projekt sporządza się na specjalnym wniosku przygotowanym przez Urząd Miejski (załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta).

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

1. Pobierz formularz

2. Sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt.

Informację taką możesz uzyskać na oficjalnej stronie internetowej miasta www.zsip.sosnowiec.pl

Jeśli masz problem z ustaleniem własności gruntu pod projekt, pomogą ci w tym pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

tel. 32/296-06-16,

e-mail: obywatelski@um.sosnowiec.pl

UWAGA!

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, których:

- szacunkowy koszt realizacji przekracza wartość środków przyznanych dla Lokalnej Strefy Konsultacyjnej

- zakładające sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia

- niezgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami

- zgłoszony projekt powinien być umiejscowiony na gruntach gminnych, ewentualnie na gruntach spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku gdy projekt zlokalizowany jest na terenie niebędącym własnością gminy konieczne jest dołączenie zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości załącznik nr 7 oraz deklarację właściciela terenu dotyczącą współfinansowania projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 8).

3. Podaj szacunkową wartość zgłaszanego projektu

Pamiętaj, że nie musisz to być fachowy kosztorys. Przykładowe koszty dostępne tutaj.

4. Wypełnij formularz

W kilku zdaniach przedstaw co chcesz zrealizować w ramach projektu. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, plany, zdjęcia dołącz je do wniosku. Ułatwią one pracę osobą oceniającym projekt.

UWAGA! W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego obowiązkowym załącznikiem do formularza jest mapka z dokładną lokalizacją projektu.

5. Zbierz poparcie pod wnioskiem.

UWAGA!

Projekt musi zostać poparty przez grupę co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy. Lista poparcia jest obowiązkowym załącznikiem projektu.

6. Wypełniony formularz złóż do 22 maja

  • elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów wraz z listą poparcia) na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu al. Zwycięstwa 20, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017" - liczy się data stempla pocztowego

Nie wiesz jak uzupełnić formularz - przyjdź na maraton pisania projektów 13 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w godzinach od 9.00 do 14.00

Jesteś zainteresowany i chcesz złożyć projekt masz dodatkowe pytania? Napisz, zadzwoń lub odwiedź nas.

Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Rozwoju i Promocji Miasta,

ul. Małachowskiego 3 I piętro pok. 35

tel. 32 296-06-16

e-mail: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Do pobrania

Proszę czekać...