Zapraszamy do głosowania

1 października, 2015

Zasady głosowania na projekty mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego

Głosowanie trwa od 2 do 9 października 2015 roku. Można oddać swój głos na jeden z trzech możliwych sposobów:

Elektronicznie

Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl po wybraniu zakładki Projekty należy wybrać interesującą nas dzielnicę lub projekt z listy Obszaru Edukacji. Dodatkowo można skorzystać z menu po prawej stronie i wskazać od razu interesującą nas Strefę.

Po wybraniu interesującego nas projektu na który chcemy oddać swój głos klikamy przycisk Popieram!. W nowym oknie podajemy swoje dane osobowe. Należy wypełnić wszystkie pola formularza (jedynie podanie numeru telefonu jest opcjonalne). Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy przycisk WYŚLIJ. Głos zostanie zapisany w bazie danych.

Przypominamy, że można oddawać po jednym głosie w danej strefie!

 

Bezpośrednio

Na karcie do głosowania, którą można zostawić w: Punktach Konsultacyjnych w każdym z obszarów konsultacyjnych, Biurze Obsługi Interesanta, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20.

Karty do głosowania można pobrać osobiście w Punktach Konsultacyjnych( maksymalnie 10 sztuk) lub wydrukować ze strony internetowej ww.konsultacje.sosnowiec.pl

 

Korespondencyjnie

Poprzez przesłanie karty do głosowania na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. Małachowskiego 3 41-200 Sosnowiec.

O ważności karty do głosowania decyduje data stempla pocztowego pod warunkiem, że karta wpłynęła do Urzędu nie później niż 7 dni od zakończenia głosowania.


 

Regulamin

Aby prawidłowo oddać głos należy na karcie do głosowania w odpowiednim polu wpisać czytelnie numer i tytuł projektu oraz wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie.

Dodatkowo dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia konieczne jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej.

Zasady głosowania:

 1. Każdy mieszkaniec może głosować na 3 zadania po jednym z każdej strefy konsultacyjnej (mieszkańca, drogowej, edukacji).
 2. W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany, wymaga się jedynie akceptacji warunków głosowania.
 3. Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że ma ukończone 16 lat i dane, które zawarte zostały w karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Każdy mieszkaniec może głosować na projekty z terenu całego miasta.
 5. Oświadczenie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 1. Na karcie wpisano więcej niż jedno zadanie z poszczególnych stref konsultacyjnych (mieszkańca, drogowej, edukacji).
 2. Na karcie do głosowania nie wpisano projektu w żadnej strefie konsultacyjnej.
 3. Jeżeli głos został oddany dwa lub więcej razy na ten sam lub inny projekt wszystkie głosy będą nieważne.
 4. Na karcie do głosowania nie wpisano imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL.
 5. Numer PESEL jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna).
 6. Głos uważa się za nieważny, jeśli oświadczenie nie zostało czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem.
PoWtŚrCzPtSoNd
01 020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Proszę czekać...